Změny v roce 2016

(3. newsletter, 1. února 2016)

Tak jako každým rokem i v roce 2016 dojde v ekonomické a finanční oblasti v České republice k řadě změn. Změny nastanou především v oblasti důchodového spoření, konzumace tabákových výrobků, ohledně dětí a v podnikatelské sféře.

Jen pro připomenutí – v roce 2015 došlo především k následujícím změnám. Byla zavedena druhá snížená sazba DPH ve výši 10% na knihy, dětskou výživu a léky. Výdělečně činným příjemcům starobního důchodu se vrátila (i zpětně za roky 2013 a 2014) základní sleva na dani pro poplatníka ve výši 24 840 korun. Byly zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví s výjimkou devadesátikorunového poplatku za ošetření na pohotovosti. Zvýšily se měsíční slevy na dani u děti a znovu se začalo vyplácet porodné. A v účinnost vstoupil zákon o státní službě (234/2014 Sb.).

Od 1. ledna 2016 dochází k zániku možnosti spoření na penzi ve druhém pilíři. 85 000 klientů se musí do září rozhodnout, jak naloží se svými zhruba třemi naspořenými miliardami. Klienti druhého pilíře mohli spořit 3% ze 28% odvodu do prvního státního průběžného pilíře, ke kterým si navíc přidali další 2%. První pilíř zůstává samozřejmě zachován, stejně jako třetí pilíř, který vystupuje pod jménem „doplňkové penzijní spoření“.

Minimální mzda se od 1. ledna zvyšuje o 700 korun na 9900 korun (z 55 na 58,70 za hodinu). Životní minimum (3410 korun u jednotlivce) a existenční minimum (2200 korun) se nezvyšují. Minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné se při hlavní činnosti zvyšují na 1823 korun v případě zdravotního pojištění a na 1972 korun v případě sociálního pojištění.

Každý plátce daně z přidané hodnoty musí začít podávat elektronickou cestou měsíčně či čtvrtletně kontrolní hlášení. Obstrukce v Poslanecké sněmovně prozatím brzdí zavedení Elektronické evidence tržeb, která by také byla výraznou změnou pro podnikání v České republice.

V případě kouření pravděpodobně dojde k několika změnám. Dojde ke zdražení cigaret o tři až čtyři koruny na krabičku v důsledku zvyšování spotřební daně. Dále se očekává povinné zavedení odpuzujících obrázků na krabičky cigaret a přijetí zákona o zákazu kouření v restauracích a na koncertech. Přijetí nějaké podoby zákazu kouření v restauracích a na podobných veřejných místech však opět závisí na jednání Poslanecké sněmovny.

Také v oblasti dětí a mládeže proběhne několik změn. Opět se zvyšují daňové slevy na první, druhé, třetí a další dítě. Daňová sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení stoupne v souladu s minimální mzdou na 9900 korun. Ovšem od roku 2016 je umístění dítěte v posledním ročníku mateřské školky povinné. Žáci odcházející z devátých tříd základních škol budou skládat jednotné přijímací zkoušky na střední školy (které ovšem nebudou jediným kritériem pro jejich přijetí). A ve školství se uskuteční ještě dvě změny. Jednak budou zakázány nezdravé nápoje a potraviny ve školních automatech a jednak bude zakázáno uzavírání pracovních smluv s učiteli pouze na dobu školního roku.

Od dubna 2016 se změní pravidla pro bývalou daň z převodu nemovitosti, která se přejmenuje na „daň z nabytí nemovitých věcí“ a ve výši 4% ji bude hradit kupující. A perlička na závěr – od nového roku si lze pořídit státní poznávací značku na přání v ceně 10 000 korun.

(na obrázku je schéma rozpočtového určení daní v roce 2016; by Ministerstvo financí)


Přihlášení k odběru newsletterů: